HCL Domino 12 beta2 + Docker

Fri, Mar 19, 2021 2-minute read

Již nějakou dobu je možnost HCL Domino server instalovat ve formě Docker containeru. Nevím nakolik je to vhodná alternativa pro produkční prostředí, nicméně to může být zajímavá možnost pro prostředí testovací. A tu jsme využili pro instalaci betaverze HCL Domino R12.

Pro instalaci a konfiguraci je potřeba několik málo kroků:

  • stažení serverové image z Flexnetu, v našem případě se jednalo o soubor Domino_12.0_DockerImage_Beta2.tgz

  • tento soubor se využije i k “naloudování” do Dockeru. Toto provedeme příkazem: docker load --input Domino_12.0_DockerImage_Beta2.tgz

  • v dalším kroku vytvoříme “container” v módu pro prvotní setup. Parametrem -v specifikujeme mapping datového adresáře. V našem případě jsme si udělali mapování na lokální souborový systém c:\tmp\notesdata .

docker run --rm --name dominosetup
 -v c:\tmp\notesdata:/local/notesdata --hostname localhost
 -p 8585:8585 -p 1352:1352 domino-docker:V1200_02112021prod --setup
  • jelikož instalujeme další server v organizaci, provedeme si jeho vygenerování a ID nového serveru nakopírujeme do c:\tmp\notesdata, který je namapovaný do Dockeru.

  • z programového adresáře Domino serveru nebo administrátora spustíme: serversetup -remote . Tímto se nám rozběhne vzdálený setup, kterým se připojíme na port 8585 nově nastartovaného Domino 12 containeru. Zde provede veškeré nastavení serveru. Po ukončení nastavení container zastavíme a smažeme pomocí docker rm docker_id

  • nyní máme v datovém adresáři vše nastaveno jak má být a stačí jen vytvořit Domino 12 container pro běžný běh serveru

docker run  --name domino12  -v f:\tmp\notesdata:/local/notesdata 
  --hostname localhost  -p 1352:1352 domino-docker:V1200_02112021prod -d

Při uvolnění další betaverze či jiné verze Domino 12 serveru pak jen stačí současný container zastavit a smazat a pak vytvořit nový z nové image, kterou ’naloudujeme’ viz docker load --input ....

img.png