HCL Domino 12 beta3 + Docker = upgrade

Tue, Apr 13, 2021 2-minute read

V jednom z předchozím článků jsem ukazoval, jak zprovoznit Domino R12 beta2 ve formě Docker containeru. Nyní již máme betu ve verzi 3, a tak se můžeme podívat, jak provést upgrade Docker containeru tak, abychom nepřišli o existující data.

V zásadě budeme potřebovat udělat jen několik málo kroků:

  • stáhneme si z Flexnetu Domino R12 beta3. Jedná se o soubor s názvem: Domino_12.0_DockerImage_Beta3.tgz

  • předpokládáme-li, že máme lokálně běžící Docker, provedeme natažení image do Dockeru příkazem: docker load --input Domino_12.0_DockerImage_Beta3.tgz

  • od předchozí beta2 instalace máme lokálně datový adresář se soubory beta2 verze. Ten použijeme při startu containeru Domino R12 beta3. Mělo by nám tedy stačit nastartovat Domino 12 container s příslušným odkazem na volume adresář.

docker run  --name domino12  -v f:\tmp\notesdata:/local/notesdata 
  --hostname localhost  -p 1352:1352 domino-docker:V1200_03252021prod -d

Pokud výše uvedený příkaz spustíme bez parametru ‘-d’ na konci, bude nám Domino najíždět na popředí a budeme tak moci vidět informace o upgradu šablon apod. a ujistit se o správném naběhnutí serveru.

[000585:000002-00007FEB3BAD30C0] HCL Domino (r) Server (64 Bit), Build V1200_03252021, March 25, 2021
[000585:000002-00007FEB3BAD30C0] (C) Copyright HCL Technologies. 1987, 2021
[000585:000002-00007FEB3BAD30C0] 04/13/2021 07:08:57   Upgrading the design of your databases
[000585:000002-00007FEB3BAD30C0] refreshing view $Users - 04/13/2021 07:08:59
[000585:000002-00007FEB3BAD30C0] finished refresh - 04/13/2021 07:08:59
[001488:000002-00007FC92D7260C0] 04/13/2021 07:08:59   Event Monitor started
[001488:000002-00007FC92D7260C0] 04/13/2021 07:08:59   Event: Upgrading the design and data of EVENTS4.NSF...
....

Použitím Docker containeru je možno Domino R12 ‘instalovat’ velice rychlým a jednoduchým způsobem. Zvláště pak zajímavé je to pro testovací prostředí, kdy upgrade na vyšší verzi je záležitosti někola málo minut.

img.png